Kód CZ 19207

Zvíkov

Kaplička Zdroj C)

1887-90

 

Tvrz Zdroj 2)

Zal.1406, v 18.stol snížena, věžovitá.

Fotka uživatele Václav DjFlux Tunkl.Fotka uživatele Václav DjFlux Tunkl.

 

Dům

...

Fotka uživatele Václav DjFlux Tunkl.

 

Dům

...

Fotka uživatele Václav DjFlux Tunkl.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Lišov

1976 připojen k Lišovu

1961 Okres České Budějovice

1990 samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o Zvíkově pochází z roku 1357, kdy se pečetí na listině připomíná vladyka Nedamír ze Zvíkovce (de Zwyekowecz).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 340

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) zvikovulisova.cz (30.12.2017)

C) cs.wikipedia.org (30.12.207)

 

 

Kód CZ

[Ortvínovice]

 

 

Historie obce

Nedaleko od Zvíkova směrem na České Budějovice se nachází Ortvínovice. Kdysi to byla celá vesnice se dvorem a sídlem Ekhartů z Urtinovic, zaniklá během stavovského povstání roku 1619.

Roku 1923 byl dvůr Schwarzenbergům vyvlastněn a prodán. V letech 1927 – 1949 patřil rodině Kolářů, pak ho převzaly státní statky. V 80. letech byly starobylé budovy schwarzenberského dvora zbořeny a vyrostly tu účelové zemědělské stavby.

 

Kód CZ

[Vztuhy]

 

 

Historie obce

Nedaleko od Ortvínovic směrem na Zaliny stávala ještě vesnice a tvrz Vztuhy zaniklá v době třicetileté války.

 

Stav: 4 - 4 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.12.2017

Předchozí editace:  3.7.2012