Kód CZ

Tismice

Připojené: Limuzy

Kostel P.Marie

1220-30 románský, pozdější úpravy

 

Fara

 

Hřbitovní brána

Se sochou P.Marie

 

Socha P.Marie

Na hřbitovní bráně

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Po 1750

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Český Brod, s.o. Český Brod

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

486

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2013