Kód CZ

Třebestovice

Zvonička

Původně u mlýna, později přesunuta k hostinci. Zanikla a nahrazena novou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Zvoni%C4%8Dka_na_n%C3%A1vsi_v_T%C5%99ebestovic%C3%ADch_%28Q107161876%29.jpg

 

Socha P.Marie

V lese u myslivny, 1886

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_C/EGrlry.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_C/EGrlry.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V lese u myslivny, 1826

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_n%C3%A1vsi_v_T%C5%99ebestovic%C3%ADch_%28Q107163267%29.jpg

 

Památník padlým

Památník obětem válek

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Český Brod, s.o. Český Brod

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 993

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

431

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.7.2022