Kód CZ

Boletice

(Poletitz)

Osady: Dolany, Podvoří

Kostel sv.Mikuláše

Pův.románský, 2.pol.12.stol., presbytář a sakristie gotické.

 

Fara

 

 

Hrad Razimberk

zříceniny

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Chvalšiny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 Část obce Kájov

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

394 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Dolany

(Dollern)

 

 

Kód CZ

Podvoří

(Podwurst)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012