Kód CZ

Vitěšovice

(Kriebaum)

 

Osady: Lomek, Prakéř, Vražice

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1852, neorenesanční

 

Fara

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Chvalšiny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

485 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

Kód CZ

Lomek

(Haidl)

 

Kód CZ

Prakéř

(Pragerstift)

 

Kód CZ

Vražice

(Prossnitz)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012