Kód CZ

Zlatá Koruna

Připojené: Plešovice, Rájov

Klášter cisterciáků

Založen 1263, úpravy 1609, zrušen 1785, proměněn na továrnu, úpravy 1909 a 1938

 

Malý konvent

Kol.1500, po zrušení obytný dům

 

Opatství

Středověký s opatskou kaplí

 

Kostel Andělů stážných

Klášterní, přelom 13.a 14.stol.

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Klášterní, 1340-60, 1663 barokně přestavěn

 

Kostel sv.Markéty

Pro obyvatele obce, 1785 přestavěn na obytný dům.

 

Fara

býv.baště kol.1570

 

Klášterní hospic

Patrový se zubovými štíty, upraven na hostinec.

 

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Český Krumlov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

539

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012