Kód CZ

Křižovatka

(Klinghart)

Připojena: Nová Ves

Kostel sv.Kateřiny

Pův.gotický, přestavěn 1812-13

 

Fara

 

Socha Nejsv.Trojice

1821, na sloupku na kraji osady Velký Luh

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Skalná

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

547N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1977

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.4.2021