Kód CZ

Dřínov

(Bartelsdorf)

Osada:

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Barokní 1722 oválná

 

Kaple sv.Anny

Neogotická 19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chomutov, s.o. Jirkov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1580 79% N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2013