Kód CZ 6025

[Jilmová]

(Ulmbach)

[Zvonička]

Na hasičské zbrojnici

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=40697

 

[Sokl]

S reliéfem lva, odcizen

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=131007

 

[Mlýn]

...

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chomutov, s.o. Hora sv.Šebestiána

1961 Okres Chomutov

Část Hory sv.Šebestiána

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1557

 

Rok

obyv.

domů

1869

166

18

1927

99 N

21

1930

125

22

1950

3

6

1961

0

0

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.12.2017)

D) zanokleobce.cz (2.12.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.12.2017