Kód CZ

Kralupy

(Německé K., Deutsch Kralup)

Osada:

Kostel sv.Jakuba

Pův.raně středověký, přestavěn kol.1360, vyhořel 1796, restaurován 1878-97

 

Fara

 

Sloup Nejsv.Trjice

Dílna Vetterova asi 1726

 

Socha Piety

Na sloupu v poli, 1718

 

Boží muka

Přelom 15.a 16.stol.

 

Boží muka

1699

 

Boží muka

1724

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chomutov, s.o. Chomutov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1351 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.4.2013