Kód CZ

Šerchov

(Schergau)

Osada:

Kaple

Barokní

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chomutov, s.o. Jirkov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

81 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.4.2013