Kód CZ 16079

Škrdlovice

(Skerdlowitz)

Kaple sv.Cyrila a Metoděje Zdroj C)

1997-9 Prof.Ing.Arch.Mojmír Kyselka CSc.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/%C5%A0krdlovice-kaplesvCyrilaaMetod%C4%9Bje.jpg/1280px-%C5%A0krdlovice-kaplesvCyrilaaMetod%C4%9Bje.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U silnice na Světnov

 

                                                                                                                                                                          

Kašna s hrochy Zdroj C)

U hotelu, 2008 sochař Michal Olšiak

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/d_15120389/img/66/640x479_faAR9z.jpg?fl=res,667,500,1

 

Lípa Zdroj C)

Bizarně vyhlížející 15 m vysoký dutý kmen lípy velkolisté má v prsní výšce obvod 650 cm. Lípa stojí v nejstarší části obce u č.p. 13, při pravděpodobné trase Libické stezky, nejstarší spojnice mezi Prahou a Brnem, nazývané též knížecí. K lípě se váže pověst o zakladateli obce, uhlíři Skrlovi, který měl tuto lípu zasadit při založení obce. Kronikář v místní kronice hovoří o lípě v roce 1930 jako o odumírající, neboť blesk jí srazil korunu. Dnes má lípa nasazen nový vrch a kmenovou dutinou rostou vnitřní kořeny, což svědčí o tom, že se má k světu.

Škrdlovice-památnálípavelkolistá.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chotěboř, s.o.Přibyslav

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Škrdlovice

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1454

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

704

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2014

655

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (26.2.2018)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.2.2018