Kód CZ 5222

Chlum

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj D)

postaven nákladem biskupa Jana Františka Kryštofa z Talmberka v druhé pol. 17. století (nejčastěji se uvádí r. 1678). Prostá stavba  má hvězdicovitá zaklenutý presbytář, strop v chrámové lodi je dřevený,  na jižní straně se nachází klenutá sakristie. Původní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla se nedochoval. Nynější vybavení pochází z konce 18. století. Do r. 1682 byl filiálním kostelem farnosti Hlinecké a potom farnosti v Krucemburku  (Křížová). V r. 1894 (27. července) byla v Chlumu zřízena samostatná duchovní správa – expositura, která byla r. 1914 dekretem biskupa Josefa  Doubravy povýšena na  farnost.  Chlum patřil mezi nejmenší farnosti královéhradecké diecéze.

http://farnosthlinsko.cz/data/image/clanky/kostel_chlum2.jpg http://farnosthlinsko.cz/data/image/clanky/kostel_chlum1.jpg

 

Zvonice

Dřevěná, u kostela,patří městu

 

Fara  Zdroj D)

Farnost sloučena 2008 s Hlinskem, bývalý zájezdní hostinec zakoupený a upravený pro potřeby duchovní správy v r. 1894. V r. 2006 byla zchátralá a nepoužívaná fara prodána. 

 

Kamenný kříž

Před kostelem

 

Památník padlým

 

Zámeček Zdroj E)

1733-53 nechal postavit královéhradecký biskup. Od 1835 v majetku obce, sloužil jako škola, dnes školka s knihovnou a poštou.

http://www.hrady.cz/data_g/5502/49190.jpg

 

Budova

 

 

Zpět na okres

1392 Panství Rychmburk

1656 Pražské arcibiskupství

1664 Královéhradecké biskupství

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres Chrudim

Část Hlinska

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  Zdroj D)

První historická zpráva o Chlumu  pochází z r. 1242. Od r. 1392 byl Chlum součástí  Rychumburského panství. V r. 1596 jej získala Markéta z Lípy. Roku 1656 zakoupil obec Chlum pražský arcibiskup  kardinál Harach  jako součást nadace pro nově zřizované biskupství v Hradci Králové. Po založení biskupství 10. listopadu r. 1664 se Chlum stal součástí biskupských statků.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 761

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (8.8.2016)

D) farnosthlinsko.cz (8.8.2016)

E) hrady.cz (8.8.2016)

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.8.2016