Kód CZ

Chrudim

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Uzavírá horní část náměstí, ze 13.stol., kostel zbarokizován, 1857-80 regotizace F.Schmoranz

 

Kostel sv.Michala

Pozdně gotický, bývalý hřbitovn,)1520-30, fresky Samuela Gintera, renesanční náhrobky na vnějších zdech, v Zieglerových sadech, průčelí neogoticky  upraveno F.Schmoranzem 1856-9, další úpravy 1914-16 B.Dvořák

 

[Dominikánský klášter]

zanikl za husitských válek

 

[Kostel sv.Jana Křtitele]

špitální, 1685-1715, zrušen koncem 18.stol., na jeho místě postaveni 1801 empírové divadlo a na jeho místě 1929 spořitelna

 

Kapucínský klášter sv.Františka

1656, přestavěn v 19.stol

 

Kostel sv.Josefa

klášterní1656, na průčelí socha sv.Josefa z r. 1702

 

Kostel sv.Kateřiny

Kol.1470, po požáru 1850 –88 přestavěna věž a střecha z vysoké stanové změněna na nízkou valbovou

 

Kostel sv.Kříže

Hřbitovní, 1349, patrně 1.městský chrám,  v 70.tých letech 19.stol. F.Schmoranz

 

Bývalý hřbitov

Dnes Zieglerovy sady

 

Hřbitov

… 

 

Arciděkanství

Neorenesanční od J.Tomáška, 1891-2, nahradilo staré děkanství při kostele které překáželo dopravě.

 

Husův sbor

C.Luhan, 1935

 

Špitální kaple sv.Filipa a Jakuba

1857, s křídlovým oltářen z poč.16.stol.

 

Sousoší Proměnění Krista - Morové

Na náměstí, 1714-32, dle modelu J.B.Santiniho, chrudimští kameníci Jan Pavel Čipera a Ignác Rohrbacha, 1843 připojeny kašny. Se sochami P.Marie, sv.Michala, sv.Kateřiny, sv.Šebestiána, sv.J.Nepomuckého, sv.Vincence a Paulo, sv.Dominika, sv.Aloise, sv.Františka z Pauly, světce s knihou, sv.Antonína, sv.Františka Xaverského a sousoší Proměnění Krista se třemi Apoštoly, Izaiášem, Mojžíšem a nejvýše Bohem Otcem a anděly.

 

Sloup se sochou sv.Václava

1641 nechal měšťan Jan Máj za branou na Novém městě postavit barokní sloup s révou vytesanou na dříku, poblížvinic, socha umístěna 1702

 

Socha sv.Václava

U Kateřinského mostu, z barokního parapetu na náměstí, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U Kateřinského mostu, na rokajovém podstavci 1762

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1707

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu, Žižkovo nám., 2.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

2.pol.18.stol.

 

Socha Piety

Na rampě v Široké ulici, od F.Petra, 2.pol.18.stol.

 

Socha sv.Václava

Na rampě v Široké ulici, F.Linna pol.19.stol.

 

Socha sv.Vojtěcha

Na rampě v Široké ulici, F.Linna pol.19.stol.

 

[Balustráda se sochami]

před kostelem Nanebevzetí P.Marie, 1727-28, sochy od J.P.Čechpauera, 1873 zábradlí rozebráno a sochy rozmístěny po městě

 

Socha Bolestné P.Marie

Před kapucínským kostelem, 1pol.18.stol. od J.P.Čechpauera

 

Socha Ecce Homo

Před kapucínským kostelem, 1pol.18.stol. od J.P.Čechpauera

 

Socha sv.Augustina

2.pol.18.stol.

 

Kříž

U mostu v Podfortenské ul., 2.pol.18.stol.

 

Novoměstská kašna

Fr.Schmoranz, z pozůstatků barokního parapetu před kostelem na náměstí včetně sedmi soch od J.P.Čechpauera

 

Socha Kaliopé

B.Schnirch, z původní balustrády ND v Praze  před požárem, v městských sadech

 

Socha M. J.Husa

Na Školním náměstí, 1930, J.Mařatka, úprava okolí J.Gočár

 

Pamětní deska narození J.N.Štěpánka

Na č.p.89, spisovatel, dramatik, a ředitel pražského Stavovského divadla

 

Pamětní deska Dr.K.Pippicha

Na sokolovně, 1925 L.Šaloun

 

Domovní znamení s pelikánem

Na č.p. 93 ve Štěpánské ulici, J.Myslbek, 1869

 

Socha Břetislava I.

V kamenné zdi na Širokými schody, Antonín Myslivec z Uhřic

 

Socha J.Ressela

1924, Lad.Šaloun, v čestném dvoře budov muzea

 

Sochy

Na budově Osvětového domu a muzea A.Popp

 

Socha Justicie

Na radniční atice

 

Socha Charitas

Na radniční atice

 

Všehrdův pomník

Na Všehrdově nám. F.Rous, 1901

 

Hrobka

Revolucionáře Jos.Benoniho s pomníkem L.Šalouna

 

Náhrobní pomník rodiny Rozvodovy

Fr.Úprka

 

Pomník Rudé armády

F.Korejs

 

Radnice

Ze 16.stol. s průchodem k Pardubické fortně, 1720-1721 přestavěna barokně snad J.B.Santinim, sochy Spravedlnosti a Milosti od J.Devotiho 1808

 

Hradby

Zachovány ještě v 19.stol.

 

Bašta Na Puši

Se zachovalou půlkruhovou baštou, a hranatou věží která sloužila jako vodárna

 

[Horní brána]

zbořena 1879

 

[Dolní brána]

zbořena 1822

 

Bašta-Citadela-Prachárna

1779 upravena na skladiště střelného prachu

 

Tmavá fortna

27,5m dlouhý průchod, uváděna 1439

 

Pardubská fortna

Uváděna 1459

 

[Špitál]

1685-1715, zrušen i s kostelem v 18.stol.

 

Divadlo

 

Muzeum

1897-1901, J.Vejrych, dvě budovy v neobarokním a neorenesančním stylu

 

Osvětový dům

V sousedství muzea, 1897-1901, J.Vejrych

 

Spořitelna 

1930 na místě empírového divadla

 

Khomovský dům

Na konci západní strany náměstí, zal.1440, dnešní podoba barokní

 

Vodárna

1852, F.Schmoranz

 

Gymnásium

Za kostelem, neogotické 1863 F.Schmoranz, rozšířeno 1893

 

Soud

B.Bendelmayer, se zbytky dominikánského kláštera zbořeného 1421

 

Popprova hrobka

Na hřbitově, J.Gočár, O.Španiel 1927

 

Divadlo

J.Freiwald, J.Böhm, 1931-4

 

[Divadlo]

Empírové, na místě spořitelny, 1801, zbořeno 1929, na místě got.kostelíka sv.J.Křtitele

 

Měšťanský dům č.p.5

Pozdně renesanční se stupňovitým štítem

 

Měšťanský dům č.p.16

Goticko renesanční, s kamenným ostěním oken a portálů, a psaníčkovými sgrafity na fasádě

 

Měšťanský dům č.p.26

Husova ulice, vjezd s renes.atikou a psaníčkovými sgrafity.

 

Vila č.p.27

Fibichova ulice J.Kotěra 1907

 

Měšťanský dům č.p.43

Fortenská ulice, Původně dva domy, gotický a renesanční, v sedmdesátých letech jeden zbořen. Ve velkém sále v přízemí štuková výzdoba.

 

Měšťanský dům č.p.51

Husova ulice, empírový 1.pol.19.stol.

 

Měšťanský dům č.p. 55 Kuchynkovský dvůr

Přestavěn ve 2.pol.19.stol F.Schmoranzem

 

Měšťanský dům č.p.55-6

Barokní portál z 18.stol.

 

Měšťanský dům č.p.60

Goticko renesanční, novodobě přestavěn se štukaturou a freskou v jedné místnosti

 

Měšťanský dům č.p.64

Břetislavova ul., pozdně gotický profilovaný hrotitý portál

 

Měšťanský dům č.p.65

S druhotně osazeným terakotovým ornamentem z pův.Pacoldovského domu

 

Měšťanský dům č.p.66

Barokní portál z 18.stol.

 

Měšťanský dům č.p.73

Gotický, přestavěn 1575, patro na 5 kamenných krakorcích

 

Měšťanský dům č.p.74 Mydlářovský

1573-7, opraven 1952 s arkádou na krakorcích do ulice s válcovou věží v zadním traktu zv.Hvězdárna

 

Měšťanský dům č.p.75

Se sedlovým pozdně got.portálkem

 

Měšťanský dům č.p.76 Rozvodovský

Goticko renesanční, s empírovým průčelím s figurálními reliéfy Na rohu náměstí a Břetislavovy ulic, v jádru pozdně gotický s pozdějšími renesančními a barokními detaily, fasáda empírová

 

Měšťanský dům č.p.77-78 Nová radnice

18.stol., dvoupatrový s atikou s vázami

 

Měšťanský dům č.p.80

V průčelí novějšího domu umístěn F.Schmoranzem 1854 pozdně gotický portál z bývalého domu na děkanském dvoře

 

Měšťanský dům č.p.108

Na rohu náměstí,  Goticko renesanční, s bohatým renesančním portálem

 

Měšťanský dům č.p.112

Goticko renesanční, s barokním průčelím, nástropní malba z mázhauzu umístěná v zámku ve Slatiňanech

 

Měšťanský dům č.p.134 Beseda

Nárožní se dvěma hrotitými portálky

 

Měšťanský dům č.p.139

S přízemním renesančním mazhausem sklenutým na konzoly

 

Slepé brány

V parčíku u náměstíčka, zachovány 2 z pův.čtyř, s iluzivní architekturou

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův.hradiště s kostelem, kde zemřel 1055 kníře Břetislav, kol.1260 založeno město. Od poč.14.stol. královské věnné město. Českých královen. 1850 vyhořelo Kateřinské předměstí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 13 129

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014