Kód CZ

Hamry

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Nad studánkou, pozdně barokní 1760

 

Socha P.Marie

1828

 

[Dvůr]

V severní části, založen v pol.17.stol.

 

[Lázně]

1645, zanikly v 19.stol.

 

Dům č.p.4

Roubené, 1780-90

 

Dům č.p.5

Roubené, 1780-90

 

Dům č.p.12

Roubené, 1780-90

 

Dům č.p.14

Roubené, 1780-90

 

Statek

Roubený za školou, 1780-90

 

Statek

Roubený za školou, 1780-90

 

Statek

Nad telefonní hovornou, s obytným stavením ze 17. a 1.pol.18.stol, s roubeným patrem

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

  Obec zmiňovaná 1392, pod jménem Přerostlá, důležitá pro dějiny železářství

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  14.7.2014