Kód CZ

Heřmanův Městec

Kostel sv.Bartoloměje

1756-61 na místě kostela vyhořelého 1740, věž v jádru gotická

 

Kostel Zvěstování P.Marie

Hřbitovní, renesanční, upraven barokně

 

Zvonice

U hřbitovního kostela, s dřevěným patrem

 

Kaple sv.Jiří

U nádraží, 1680

 

Kaple

Při silnici na Chrudim, barokní, obnovena 1884

 

Fara

1702, později upravovaná

 

Zámecká kaple

1840

 

Synagoga

Modlitebna církve čsl, pův.barokní, 18.stol., přestavěna neorománsky 1890

 

Židovský hřbitov

Pův.16.stol.

 

Socha sv.Václava

Na náměstí před zámkem, 1723, na volut.podstavci

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na náměstí před zámkem, s andílky,  1729

 

Socha sv.Vavřince

ul.B.Smetany, 1729, braunovský okruh

 

Socha sv.Antonína

U kostela sv.Bartoloměje, kopie od J.Pleskota 1929, pův.1748

 

Socha P.Marie

Na rokaj.podstavci, při silnici na Čáslav, 1766, s uraženou hlavou

 

Kašna

Na náměstí, před zámkem, barokní, polygonální

 

Zámek

Čp.1, pův.středověká renesanční tvrz, později přestavěna, 1784 přestavěn do souč.podoby, křídlo v parku a zimní zahrada přistavěny 1890, další dostavby 1932-3

 

Dům čp.2/III

Proti zámku, 2.pol.18.stol. součást zámeckých budov, nad vstupní branou dva kamenné vojenské emblémy

 

Měšťanský dům č.p.29

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.30

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.33

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.37

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.42

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.63

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.98

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, ul.B.Smetany

 

Měšťanský dům č.p.100

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, ul.B.Smetany

 

Měšťanský dům č.p.157

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, ul.B.Smetany

 

Měšťanský dům č.p.175

Konec 18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.179

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí,

 

Měšťanský dům č.p.188

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.191

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.192

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.204

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.227

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.261

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.276

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, v ulici Fr.Šimůnka

 

Měšťanský dům č.p.278

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.281

2.pol.18.stol s dekorativně členěnou fasádou a štítem, na náměstí

 

Anglický park

Kolem zámku se zimní zahradou

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

  Město  založeno na poč.14.stol.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 4255

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014