Kód CZ 4902

Hrochův Týnec

(Hrochowteinitz)

Kostel sv.Martina

záp.části obce, pův.gotický, současný z let 1723-8, s kaplí z r. 1680

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_T/nVoCE.mpo?fl=res,667,500,1

 

Kaple sv.Anny

Na novém hřbitově, 1832, opravena 1891

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_W/1aQHXx.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

18.stol., přízemní

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/V60HVq.jpeg?fl=res,667,500,1

 

[Kaplička]

se sochou sv.Jana Nepomuckého, dřevěná, na místě školy, socha přestěhována pod faru

 

[Kaple P.Marie Matky Boží] Zdroj 2)

S ambity, založena 1718, zrušena 1785, později přestavěna na školu, po požáru 1834 zbořena a na jejím místě škola nová, ambity z části přestavěny na obytné domy

Hrochův Týnec
Náměstí
Kaple Jména Panny Marie

 

[Ambity] Zdroj 2)

U kaple.P.Marie, založena 1718, zrušena 1785, po přestavbě kaple na školu a následném požáru 1834 byly přestavěny na bydlení a z části se dochovaly jako č.p. 55 a 94 až do demolice kvůli průtahu silnice kol.1960

 

Hrobka Lilienvaldů a Šlechtů Zdroj B)

neorenesanční 1830-1, Na hrobce je nápis: CINERIDUS PR/ENOB1LIS FAMILI/E DOMINI GEORGII PROKOP, EQV1T1S DE LILIENWALD ET PR/ENOBILIS FAMILI/E D. SCHLECHTA DE HROCHOU. (Popelům vysoce urozené rodiny pana Jiřího Prokopa, rytíře z Lilienwaldu a vysoce urozené rodiny p. Schlechly z Hrochova.)

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_H/TedyZo.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Zámecká kaple

Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - kaple
2010

 

Starý hřbitov

U kostela, zrušený

 

Nový hřbitov

U silnice východně od města u silnice na Přestavlky

 

Socha Madonny 2)

Na bráně před zámkem

http://www.hrady.cz/data_g/4858/64403.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 2)

S andílky, na volutovém podstavci, při silnici na Hradec Králové, 1716, původně součást zbořené dřevěné kaple na místě školy

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_U/stYBOz.jpeg?fl=res,667,500,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_V/nJABRu.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Socha sv.Anny Zdroj 2)

Ve výklenku zdi před čp.143 nedaleko zámku, 1.čtvrt.18.stol., pův. na schodišti býv.mariánské kaple s ambity

Hrochův Týnec
Riegrova 143 - socha sv. Anny
2010

 

Socha sv.Josefa Zdroj 2)

Ve výklenku zdi před čp.143 nedaleko zámku, 1.čtvrt.18.stol., pův. na schodišti býv.mariánské kaple s ambity

Hrochův Týnec
Riegrova 143 - socha sv. Josefa
2010

 

Kamenný kříž

Za zámkem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_T/gC0HXO.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž

U silnice na Přestavlky

 

Železný kříž

Před farou, 1869

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_U/HKLHY0.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Dřevěný kříž

U silnice na Chrudim, s pečlivě udržovanou okolní výsadbou

 

Kašna Zdroj D)

V zámeckém parku

http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/225281/mesto-hrochuv-tynec_max23559.jpg http://www.hrady.cz/data_g/4858/64400.jpg

 

Erb Zdroj D)

Nad vjezdem do zámeckého dvora

http://www.hrady.cz/data_g/4858/40616.jpg

 

Erb

Na zámku ve vstupní hale

Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - erb majitele panství
2010

 

Erb

Na zámku

Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - erb majitele panství
2010

 

Erb

Nad vchodem kostela

Hrochův Týnec
Podborská ul.
kostel sv. Martina - detail fasády
2012

 

Památník padlým Zdroj  E)

Na náměstí. PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ SE NEDOŽILI OSVOBOZENÍ / 1914 – 1918 / Novák Josef, Novotný Fr., Roček Ant., Slanař Ant., Šťastný Ant., Svoboda Jar., Vodrážka Jos., Vrátil Ant., Žák Josef, Žídek Josef, Slanař Fr., Vaško Rud., Břeň Josef, Česenek Jos., Dejdar Jos., Dušánek Kar., Dvorák Vilib., Irovec Jos., Klofera Jar., Kočí Alois, Kopecký Jos., Budinský Ad., Dušánek Jos., Jelínek Fr.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/YF6Co9.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník padlým Zdroj  E)

Na hřbitově, 1918   Naše smrt Vaše svoboda   1945

Obrazek

 

Památník padlým letcům Zdroj  E)

Na náměstí. V 2.SVĚTOVÉ VÁLCE NA ZÁP.FRONTĚ BOJOVALILETCI, P/o FRANTIŠEK BULIS * 22.9.1916 Stíčany + 18.10.1942 / F/lt LADISLAV ZADROBÍLEK * 14.6.1916 Hr.Týnec + 19.4.2002. F.Bulis sloužil u 311.bombardovací perutě. 18/10 1942 letěl jako první pilot letounu Wellington z letiště v Talbenny. Letoun se zřítil u Uxbridge.

Hrochův Týnec
Náměstí
památník letcům 2. světové války
2010

 

Hrob plukovník Ladislav Zadrobílek Zdroj  E)

Hřbitov, Rodina Zadrobílkova / Ladislav  / * 14. 6. 1916 + 19. 4. 2002  / plk. letectva – pilot RAF

Obrazek

 

Pamětní deska Zdroj  E)

Fridricha Simony. Na č.p. 143

Hrochův Týnec
Riegrova 143 - pamětní deska
2010

 

[Tvrz] Zdroj 3)

Na východním konci náměstí na odstraněné vyvýšenině, patrně „týnec“, po němž patrně městečko dostalo název. V jejím místě později postavena kaple s ambity, snad ve zbytcích půdorysu tvrze.

image107.jpg

 

[Tvrz] Zdroj 3)

1543 doložena, zanikla patrně při drancování švédy 1639-48 v místech Na Hrochově, patrné zbytky, dnes č.p.131

 

 

Zámek Zdroj 2)

Po 1950 škola, pův.z konce 17.stol., celkově přestavěn 1877-9 a 1924-5 přistavěno nové patro.

Barokní letohrádek hradiských premonstrátů po 1705, 1877-9 za Josefa Krause zcela přestavěn a 1924-5 upraven.

stál údajně již před rokem 1700 kdy byli jeho majitelé Zellerové z Rosenthalu. Dnešní budova však vznikla až po roce 1705 jako letohrádek premonstrátů z Hradiska u Olomouce. V úplnosti se zachovala dispozice přízemí s valenými a klášterními klenbami, v patře zbyla z původního vybavení zrcadlová klenba nad schodišťovou halou. Po zrušení kláštera Hradisko v roce 1784 přešel zámek do soukromých rukou. Chodba a reprezentační prostory při východním průčelí prošly historizující úpravou okolo roku 1850, kdy byl zámek majetkem Petra Karla Šlechty. Další úpravy proběhly v letech 1878 – 1879 za Josefa Krause, podnikatele z Pardubic.

Určujícím prvkem původní výzdoby fasád byl vysoký pilastrový řád, který spolu s promyšlenou disposicí řadí stavbu mezi kvalitní příklady zámecké tvorby. Iónské hlavice pocházejí až z mladších úprav, stejně jako mnohé balkony na toskánských sloupech nebo mohutných volutových konzolách. Současný tvar mansardové střechy se čtyřbokou věžičkou, četné vikýře a věžovité rizality vznikly až při přestavbě za manželů Otakara a Melánie Tůmových v duchu historizující moderny v letech 1924-1925.

Po roce 1945 byl v zámku umístěn Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče. Roku 2010 získala zámek do svého majetku obec Hrochův Týnec. Od té doby zámek bez využití chátrá

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_U/1KwHXj.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Brána

Před zámkem se sochou Madonny na štítě

http://www.hrady.cz/data_g/4858/64403.jpg

 

Stará radnice

hostinec Josefa Mikríky. Původní radniční hostinec vyhořel dne 5. června 1837. Před požárem byla nad radniční světnicí věžička s obecními hodinami a ve věžičce byl obecní zvonek. Po požáru z důvodů úsporných nestavěla obec již věžičky, ale obnovila pouze sluneční hodiny.

http://www.hrochuv-tynec.euweb.cz/foto/cze-ht-00.00.1920-00.00.1930-00061-0640.0430.jpg http://www.hrochuv-tynec.euweb.cz/foto/cze-ht-30.08.2004-00.00.0000-00046-0640.0480.jpg

 

Nová radnice

Architektonicky podřadná budova z poloviny 20.stol., na náměstí

 

[Cukrovar]

Před městem, po roce 2000 zcela zlikvidován po koupi zahraničním vlastníkem.

Hrochův Týnec
Cukrovarnická ulice
starý cukrovar

 

Kovárna

 

 

Pivovar

Hrochův Týnec
Riegrova ulice - bývalý pivovar

 

[Škola]

 

Škola

Hrochův Týnec
Cukrovarnická ulice
ZŠ - budova B
2012

 

Hostinec

U zelené žáby

http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/225281/mesto-hrochuv-tynec_max57237.jpg

 

[Dům čp.50]

Empírový 1.pol.19.stol.

http://www.hrochuv-tynec.euweb.cz/foto/cze-ht-00.00.1900-00.00.1940-00057-0640.0462.jpg

Dům čp.56

Empírový 1819

 

 

Dům čp.84

1840

 

Dům čp.143 – Vrchnostenský úřad

Barokní, nedaleko zámku, 1747

File:Hrochův Týnec, house No 143.jpg Hrochův Týnec
Riegrova 143
2010

 

Dům

Na náměstí, Kyšperkova horní hospoda

image154.jpg

 

Vila č.p.218

Nádražní ul. Funkcionalistická z režného cihlového zdiva

 

Vila č.p.219

Nádražní ul. Funkcionalistická z režného cihlového zdiva

 

Zámecká zahrada

http://www.hrady.cz/data_g/4858/64399.jpg Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - vstupní brána
2012

 

Památná lípa

V zámeckém parku

Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - památná lípa
2012 Hrochův Týnec
Riegrova ulice
zámek - památná lípa
2012

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  B)

Povýšen 1544 na město. První písemná zmínka pochází z roku 1293. Tehdy se mluvilo o osadě zvané Týnec. Jejím základem byla obklopená tvrz a několik hospodářských stavení na návrší, kde stávala  bývalá škola. Název Hrochův Týnec je spojen s rodem Hrochů z Mezilesic, kterým osada patřila. Roku 1544 byla osada povýšena na město. Zásluhu na tom má rod Hrochů z Mezilesic a tehdejší panovník Ferdinand I. Období klidného vývoje narušovaly okamžiky, které tvář obce nadlouho nepříznivě poznamenaly, například vyplenění vojsky uherského krále Matyáše Korvína, několikeré vypálení obce za třicetileté války či přesun ruských vojsk v roce 1799 a 1800. Aby se Hrochův Týnec mohl rozvíjet, bylo potřeba postavit železniční trať. Historii vzniku, výstavby a provozu dráhy nelze oddělovat od tratě Heřmanův Městec – Borohrádek, protože s ní tvořila jeden celek. Dovážet cukrovku z polí v okolí Hrochova Týnce do cukrovaru ve Slatiňanech bylo drahé,a proto se občané Týnce rozhodli postavit si cukrovar vlastní. První kampaň zahájil v roce 1871. V tomto roce byla společností státní dráhy otevřena stanice v blízkých Dašicích (dnes Kostěnice). Vedení cukrovaru začalo uvažovat o napojení z tohoto místa vlečkou. Návrh však pro neochotu obce a velkostatku nebyl realizovan.Na zasedání zemského sněmu Království Českého dne 11.2.1895 bylo schváleno poskytnutí zemské garance na splácení a zúročení 70% nákladů pro dráhy v trase H. Městec - Chrudim město - Hrochův Týnec - Moravany - Borohrádek s odbočnou tratí Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec. A tak na jaře roku 1898 začla stavba. V srpnu dalšího roku byla dráha již sjízdná a využívala se pro rozvoz materiálu. V Hrochově Týnci byla postavena i výtopna pro jednu lokomotivu. Oficiální zahájení provozu bylo 25. září 1899. Slavnostního otevření se zúčastnili akcionáři, představitelé obcí a okresu, představitelé průmyslových podniků, zejména pak cukrovarů. Doprava na odbočné větvi do Chrasti nebyla až do počátků motorizace nijak bohatá. Na trať vyjížděly dva páry smíšených vlaků - jeden ráno a druhý v podvečer. Vlaková četa s jednou lokomotivou po zbytek dne obsluhovala pravděpodobně cukrovar. Roku 1925 se stala trať státní. K 15. červnu 1925 byl zahájen provoz se zjednodušeným řízením dopravy a od května 1929 začal na trati poprvé jezdit motorový vůz a to řady M120.325. Tím byly zavedeny tři páry ryze osobních vlaků. V roce 1930 byla otevřena nová zastávka Brčekoly. A od léta 1932 byla otevřena nová zastávka Hrochův Týnec - mlýn. Podle letního jízdního řádu 1933 přestaly nákladní vlaky vozit cestující. V osobní dopravě zůstaly 3 páry motorových vlaků. V květnu 1934 byla osobní doprava na trati Týnec - Chrast z důvodů hospodářské krize zrušena a nahrazena autobusovou linkou ČSD. Nákladní doprava fungovala pouze po dobu kampaní. Ale už v létě 1935 byla autobusová linka zrušena a dále se objevuje v jízdním řádu poznámka trať 157 H. Týnec - Chrast – neobsazeno. O šest let později byla znovu obnovena osobní vlaková doprava. Slavnostní zahájení provedl motorový vůz řady M 120.4 se dvěmi přípojnými vozy. Od konce roku 1944 sílily nálety spojenců a útoky domácích partyzánů. Dne 18.4.1945 otřásla celým okolím Rosic u Chrasti veliká exploze. Partyzáni vyhodili do vzduchu 6 vozů plných výbušnin, které stály se spoustou dalších vozidel odstavených na trati. Provoz byl obnoven až po skončení války. Následovalo rozšíření osobní dopravy. Roku 1958 začlo obyvatelstvo protestovat proti likvidaci své dráhy avšak marně. V 60. letech rostl automobilismum a klesala kolejová doprava. Nákladní doprava jezdíla pouze v úseku Chrast – Chrast město.Málo významná trať bez nákladní dopravy byla leckomu záhadou. A tak posledního ledna 1978 se ozvalo houkání pravidelného motorového osobního vlaku na lokálce naposledy. V letech 1982 – 1990 byla trať likvidována. Dodnes je provozní pouze úsek Chrast - Chrast město a to jen pro nákladní dopravu. Dne 2.10.1999 sem zajel motorový vůz M 131.1133 se skupinou zájezdu cestovní kanceláře ČD. Dochovaných pozůstatků je poměrně hodně. Téměř v celé trase je patrný násep. Ve stanici Rosice u Chrasti stojí výpravní budova a skladiště. Nejvíce změn prodělal Hrochův Týnec. V místech křížení s tratí není patrného téměř nic. Z mostu přes říčku Ležák zbyly jen opěry na březích. Podél trati jsou patrné hektometrovníky.

Devastační bylo odstranění vyvýšené strany náměstí se školou, která byla patrně nejstarší sídelní lokalizací a byla tak zcela narušena již zmodernizovaná struktura náměstí, které se stalo pouhou řadou domů při zářezu frekventované komunikace s rozrušením všech historických spojnic. Zcela devastujícím se pak stala výstavba v okolí zámku typovými domky v přehuštěné půdorysné struktuře bez jakýchkoli architektonických kvalit plitkého rozvrhu. Zámek tak ztratil možnou dominantnost při vjezdu do městečka.

 

Rok

obyv.

domů

1757

92

1843

1080

160

1921

1270

179

1927

 1270

1930

1182

225

1947

1096

1950

1202

1970

1991

1474

277

 

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche, Umělecké památky Čech

3) K.Kuča, Města a městečka v Č., na M. a ve S.

4) K.Kuča, Atlas památek

 

A) hrochuvtynec.cz (16.11.2014)

B) hrochuv-tynec.sweb.cz (16.11.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.11.2014)

D) hrady.cz (16.11.2014)

E) vets.cz (16.11.2014)

F) zivefirmy.cz (16.11.2014)

G) foto.mapy.cz (16.11.2014)

 

 

Kód CZ

[Zásadí]

 

 

Historie

Zaniklá ves, na Müllerově mapě r 1720 mezi Týncem a Stíčany

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.11.2014