Kód CZ

Hroubovice

Osada: Nová Ves

Židovna

 

Synagoga

barokní

 

Židovský hřbitov

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

  Z části zachovaná židovská obec

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 692

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Nová Ves

 

 

Část Skutče

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014