Kód CZ

Kameničky

(Kamenitschek)

Část: Ovčín

Připojeny: Filipov, Lány

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Pův.gotický, 1763 zbořen, souč. vystavěn 1764-6, 1830 přistavěna věž, opraven 1945-50

Kameničky, kostel.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Neorenesanční 1855

http://www.obec-kamenicky.cz/gallery/low_s120%20a.jpg Kameničky, muzeum.JPG

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem kostela s márnicí

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Na hřbitově, J.Devoty, 1723

 

 

Socha sv.Floriána Zdroj 2)

1723, u kostela

 

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

Pod hřbitovem, pozdně barokní, 1779, na soklu oválná kartuš s reliéfem Madonny

Kameničky - Krucifix, u brány na hřbitov.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Kameničky pomník padlých.jpg

 

Busta A.Slavíčka Zdroj C)

Malíře

Kameničky, socha Slavíčka.JPG

 

Busta Zdroj C)

 

Chalupa č.p.11 Zdroj 2)

Roubená 19.stol.

 

Chalupa č.p.19 Zdroj 2)

Roubená 19.stol.

Kameničky čp. 19.jpg

 

Chalupa č.p.35 Zdroj 2)

Roubená 19.stol.

 

Dům č.p.56 Zdroj C)

Kameničky čp. 56.jpg

 

Chalupa č.p.97 Zdroj 2)

1809 na kabřinci

Dům čp. 97, Kameničky.jpg

 

Dům č.p.105 Zdroj C)

Kameničky čp. 105.jpg

 

Chalupa č.p.117 Zdroj 2)

Roubená 19.stol.

 

Chalupa č.p.130 Zdroj 2)

Roubená 19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený MěÚ a ORP  Hlinsko

 

znak obce Kameničky

Historie obce

1350, později pustá, od 1485 Rejchlova Kamenice

Středověká osada vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zpráva o osídlení pochází z roku 1350 a týká se farního kostela. V roce 1392 je již uváděna jako součást rychmburského panství. O století později nesla osada s rychtou název Rejchlova Kamenice. Po roce 1753, kdy obec získal Filip Kinský, došlo v tomto kraji k hospodářskému rozkvětu, zakládaly se nové dvorce a ovčíny. Z panského ovčína založeného ve druhé polovině 18. století vznikla osada Ovčín, původně dvorcem byla později osada Filipov, která se utvářela koncem 18. století v souvislosti s těžbou dřeva pro panské železárny a sklárny. V Kameničkách byl na místě starého dřevěného kostela zbudován v letech 1764 - 66 barokní kostel Nejsvětější Trojice, nákladem Filipa Kinského. Nedaleko kostela při silnici je umístěn pomník obětem I. světové války od hlineckého rodáka akademického sochaře Karla Lidického.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 758

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org  (8.8.2016)

 

Kód CZ

Ovčín

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.8.2016