Kód CZ

Košínov

Zvonička

Dřevěná

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Studnice%2C_Ko%C5%A1inov%2C_bus_stop.jpg/1280px-Studnice%2C_Ko%C5%A1inov%2C_bus_stop.jpg

 

Kamenný kříž

1888

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad

 Část Studnice

 

Historie obce

 založen kolem roku 1720 biskupem Václavem z Košínů

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 146

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2021