Kód CZ

Kostelec u Heřmanova Městce

Osady: Tasovice, Zdechovice

Kostel sv.Petra a Pavla

Vykopávkami zjištěny románské detaily, souč.gotický kol.1350, regotizován 1898 F.Schmoranzem, na návrší nad obcí obklopen valy

 

Márnice

Drobná barokní,  součást opevnění

 

Dům č.p.27

S empírově členěným průčelím z 19.stol.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Tasovice

 

 

Kód CZ

Zdechovice

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014