Kód CZ

Orel

Osady: Tři Bubny

Socha P.Marie

Na rozcestí před školou, 18.stol.

 

Usedlost š.p.41

19.stol. bohatě členěné průčelí.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Tři Bubny

 

 

Část Svatého Jiří

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014