Kód CZ

Podlažice

Kostel sv.Markéty

Na místě někdejšího klášterního kostela byl v letech 1696–1721 vystavěn barokní kostel svaté Markéty. Obdélná stavba se dvěma věžemi je uvnitř trojlodní, boční lodi s tribunami tvoří za hlavním oltářem ochoz jako v gotických katedrálách. Zařízení je vesměs z poloviny 18. století.

Kostel svaté Markéty Antiochijské (Podlažice) 1.jpg

 

[Klášter]

Podlažice se poprvé zmiňují jako benediktinský klášter v roce 1159. Počátkem 13. století zde patrně vznikl slavný Codex gigas, latinský rukopis, obsahující celou sbírku křesťanských textů počínaje Biblí. K roku 1318 se v soupisu majetku kláštera poprvé zmiňuje také obec Chrast. Roku 1421 byl klášter vypálen a zničen husity a zřícenina později rozebrána jako stavební materiál. Křtitelnice z podlažického kláštera z roku 1406 je dnes v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, bronzový krucifix ze 13. století je v muzeu v Chrasti.

Chrast, Podlažický klášter1.jpg

 

Kamenný kříž

Podlažice křížek.JPG

 

Památník padlým

Podlažice pomník padlých.JPG

 

Sýpka

V ruinách

Podlažice ruiny statku.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad

 Část města Chrast

 

Historie obce

 Podlažice se poprvé zmiňují jako benediktinský klášter v roce 1159

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 618

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.2.2021