Kód CZ

Raná

Osady: Medkovy Kopce

Kostel sv.Jakuba

Pův.dřevěný před 1350, v 1.pol.15.stol. vystavěn kamenný presbytář, 1718 přistavěna loď, sakristie a věž s dřevěnou zvonicí, 1835 nahrazená zděnou

 

Fara

Pův.klasicistní 1799, upravena 1880, přízemní

 

Evangelický sbor

Neogotický, 1870-9, na místě staršího 1783

 

Sousoší Kalvárie

Ve štítu čp.1, dřevěná

 

[Tvrz]

souč.lokalita Na fortně, zanikla beze stop

 

Škola

U kostela, zmodernizována

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Prvně připomínána 1349, několik dochovaných chalup a statků, působivá atmosféra návsi s kostelem uprostřed

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 469

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Medkovy Kopce

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014