Kód CZ

Rozhovice

Kostel sv.Petra a Pavla

V jádru gotický, přestavěn barokně , upraven neorománsky.

 

Dům č.p.19

1.pol.19.stol.empírově členěná fasáda

 

Dům č.p.34

1.pol.19.stol.empírově členěná fasáda

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

1131

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014