Kód CZ 15943

Svratka

Připojeny: Česká Cikánka, Moravská Cikánka, Moravská Svratka

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2)  Zdroj C)

Pův.gotický, upraven koncem 16.stol. a 1789, z 2. poloviny či konce 13. století. Byl původně postaven ve slohu románsko- gotickém či raně gotickém. Dřevěnou obdélnou loď doplňoval plochý závěr orientovaný na východ. Presbyterium bylo již žebrově zaklenuté. Pozůstatkem presbyteria jsou dosud dochovaná dvě půlkruhová okna v jižní stěně kostela. Obdélná sakristie byla připojena k presbyteriu z východu. Kostel vyhořel za husitských válek, poté byl obnoven. Roku 1788 došlo k zboření staré lodi chrámu, byla postavena loď nová i s novým obdélným presbyteriem, které je v současnosti orientované na západ. Nynější kostel má oproti původní stavbě zcela opačné směřování na ose přibližně východ - západ. Vchod do chrámu, který se nacházel v jižní zdi kostela, byl zazděn, předsíň s novým vchodem vznikla ze sakristie. Původní presbyterium bylo v místě dnešního kůru, který je přístupný točitým schodištěm přistavěným ze severu v roce 1789. Během této přestavby byla vybudována nová sakristie, jež je připojena ke kostelu z jihu.

Dominantou interiéru je v presbyteriu umístěný velký oltář, který měl vytvořit Jan Vorlíček z Jablonného. Obraz Jana Křtitele namaloval mistr Novotný z Vysokého Mýta. O prvních varhanech jsou zprávy již z roku 1787. Další varhany, které se začaly používat v roce 1832, vytvořil svratecký učitel Jan Strmiště. Při opětovné výměně varhan v roce 1955 byly ty staré přestěhovány do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Křižánkách.

Svratka-kostelsvJanaKřtitele.jpg Svratka-kostel2015.jpg

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem kostela

 

Zvonice Zdroj 2) Zdroj C)

Na hřbitově, kol.1600 hranolová s dřevěným patrem, zvon Maria, který pochází z roku 1480. V roce 1972 byly zavěšeny další dva zvony – Jan a Václav. Před 1. světovou válkou zde bývaly tyto zvony: první z roku 1561, druhý zvaný „poledník“ z roku 1872, třetí „umíráček“ z roku 1806 a čtvrtý na kostelní věži z roku 1862. Při rekvizici v roce 1917 byly tyto zvony odňaty a ponechána jen nejstarší Maria. Ani později zakoupené zvony z let 1919 a 1925 však nezůstaly dlouho: 3. dubna 1942 je sňali a odvezli Němci.

Svratka-kostel2015h3.jpg

 

Fara Zdroj 2)

1790, patrová, zdevastována rekonstrukcí 2002

Svratka-fara2015.jpg

 

Socha sv.Václava Zdroj 2)

Na náměstí, 1865 Ludvík Wurzel, k oslavě povýšení na město

Svratka-socha-Václava-před-obchodem2015b.jpg Svratka-socha-Václava-před-obchodem2015b.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kostelem

Svratka-kříž-před-kostelem2015.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

U vchodu kostela

Svratka-kostel2015kříž.jpg

 

Kašna Zdroj 2)

1844-6, na náměstí

Svratka-Náměstí-národního-povstání-kašna2015b.jpg

 

Kašna Zdroj C)

Soška Houbaře na kašně na náměstí 9. května pochází z roku 1938, a je dílem akademického sochaře, svrateckého rodáka Antonína Odehnala, který její návrh městu věnoval.

Svratka(ZR)-kašna-na-náměstí2013a.jpg Svratka(ZR)-kašna-na-náměstí2013b.jpg

 

Reliéfy Zdroj C)

Na sokolovně, Jan Hus, K.H.Borovský, T.G.Masaryk, J.A.Komenský

Svratka-sokolovna2015d.jpg Svratka-sokolovna2015i.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Svratka-památník-obětem2015.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Jaroslavu Hladíkovi

Svratka-plaketa-na-budově-bývalé-školy2015b.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Malíři Frantovi Kavánovi

Svratka(ZR)-Franta-Kaván2013.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Na vybombardované domy v roce 1945, na jejich místě vzniklo náměstí 9.května

Svratka(ZR)-vybombardované-náměstí2013b.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Na partyzánský lazaret

Svratka(ZR)-partyzánský-lazaret2013.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Bohuslavu Příhodovi

Svratka-Bohuslav-Příhoda-plaketa-na-domě-č63-2015.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Na měšťanské smíšené škole

Svratka-plaketa-na-budově-bývalé-školy2015.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Prof.Františka Veselského

Svratka-plaketa-na-začátku-ulice-Libušina2015.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Čeňku Gregorovi

Svratka-Čeněk-Gregor2015.jpg

 

Stará škola Zdroj 2)

Proti kostelu, 1840

Svratka-bývalá-škola2015.jpg

 

Židovská škola Zdroj 2)

Ve dvoře čp.29, 18.stol.

 

Radnice Zdroj 2)

Na náměstí, 1865, fasáda 1900

 

[Panský dům] Zdroj C)

Na náměstí, 1844, patrový roubený

 

Sokolovna Zdroj C)

z let 1927–1928 se sochařskou výzdobou od Karla Pavlíka a Antonína Odehnala, oponu malovali pro Sokol malíři Josef Fiala, František Cína Jelínek a Ota Bubeníček.

Svratka-sokolovna2015.jpg

 

Dům č.p.4 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům č.p.9 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům č.p.12 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům č.p.22 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům č.p.23 Zdroj C)

1891–1892

 

Dům č.p.93 Zdroj C)

Kostelní ul.

Svratka-dům-na-rohu-náměstí-a-Kostelní-ulice2015shora.jpg

 

Dům č.p.96 Zdroj C)

Svratka-Čeněk-Gregor-rodný-dům-č96-2015.jpg

 

Dům č.p.127 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům č.p.183 Zdroj 2)

1800-1840

 

Dům Zdroj C)

Svratka(ZR)-Franta-Kaván2013b.jpg

 

Golfové hřiště Zdroj C)

vytvořeno na přelomu let 1939 - 1940 podle návrhu výtvarníka Aloise Chocholáče a projektu ing. J. Charváta

Svratka - golfové hřiště 2.JPG

 

Zpět na okres

Panství Rychmburk

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený MěÚ a ORP Žďár nad Sázavou

 

Historie obce

1350, 1392 městečko, 1867 město, náměstí upraveno po požáru 1843

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1301

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org  (8.8.2016)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.8.2016