Kód CZ

Trojovice

Kostel sv.Michala

Pův.gotický, přestavěn ve 2.pol.18.stol.

 

Železný kříž

1772, na křižovatce k Honbicím a Hrochovu Týnci

 

Pivovar

Barokní 1681

 

Dům č.p.23

S jednoduše členěnou fasádou z 1.pol.19.stol.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  14.7.2014