Kód CZ

Vápenný Podol

Osady: Cítkov, Nerozhovice

Kostel sv.Václava

Pozdně barokní, 1788 přestavbou pův.kaple z roku 1716

 

Fara

 

Lázeňský dům

1802 patrový

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

  Léčivá voda doložena 1586, lázně již 1725

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Citkov

 

 

Kód CZ

Nerozhovice

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2014