Kód CZ

Zaječice

Osada: Studená Voda

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1737 při silnici do Chrasti

 

Tvrz Zdroj 2)

Čp.64, v jádru zbytky tvrze, patrová budova s pravoúhlým profilovaným portálem, pozdně gotické detaily

 

Tvrz Zdroj 2)

 

Dům čp.2 Zdroj 2)

Datován 1862

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

V obci doloženy 2 tvrze 1319

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1379

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Studená Voda

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.11.2014