Kód CZ

Hliněná

(Gleimen)

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Hlin%C4%9Bn%C3%A1_2016-10-26_K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_zast%C3%A1vka.jpg/1280px-Hlin%C4%9Bn%C3%A1_2016-10-26_K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_zast%C3%A1vka.jpg

 

Dům č.p.21

Malšovice, Hliněná, house No 21.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Děčín s.o. Děčín

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Malšovice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1543

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

140 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.4.2021