Kód CZ

Bořice

(Borschitz)

Kaplička

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_Y/J0ULYm.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hradiště

Jižně od vsi, raně středověké, ve 2.pol.10.stol. nahrazeno nedalekým hradištěm Tuhošť u Smolova

 

 

 

 

 

                                                             

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Domažlice, s.o.Domažlice

1961 Okres Domažlice

2003 Pověřený městský úřad

 Část obce Zahořany

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1384

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

270

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.6.2022