Kód CZ

(Horní a Folní) Folmava

(Vollmau)

                   Osady: Dolní F., Horní F., Fuchsova Huť

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Domažlice, s.o.Domažlice

1961 Okres Domažlice

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Česká Kubice

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1203

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Dolní Folmava

(Unter Vollmau)

 

 

Kód CZ

Horní Folmava

(Ober Vollmau)

Kostel sv.Antonína Paduánského

Pozdně barokní

 

 

Fara

 

 

 

 

Kód CZ

Fuchsova Huť

(Fichtenbach)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.6.2012