Kód CZ

Loučim

Kostel Narození P.Marie

Gotický, kol.1400, barokní úpravy 1760-70, neogotické úpravy, věž shořela 1905, boční kaple sv.Kateřiny.

 

 

Fara

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Domažlice, s.o.Kdyně

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

304

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.6.2012