Kód CZ

Těšovice

Kaplička

1881

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Kaple_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q66056210%29.jpg/1024px-Kaple_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q66056210%29.jpg

 

Výklenková kaplička

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Kapli%C4%8Dka_u_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056208%29.jpg/1024px-Kapli%C4%8Dka_u_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056208%29.jpg

 

Kamenný kříž

Západně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z%C3%A1padn%C4%9B_od_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056214%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z%C3%A1padn%C4%9B_od_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056214%29.jpg

 

Železný kříž

Severně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056216%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_severn%C4%9B_od_T%C4%9B%C5%A1ovic_%28Q66056216%29.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q66056215%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_%28Q66056215%29.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_u_zat%C3%A1%C4%8Dky_%28Q66056213%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_T%C4%9B%C5%A1ovic%C3%ADch_u_zat%C3%A1%C4%8Dky_%28Q66056213%29.jpg

 

Památník padlým

Pomník

 

Památník Jana Volfa

Před školou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/T%C4%9B%C5%A1ovice_%28Srbice%29%2C_%C5%A1kolka_II.jpg/1024px-T%C4%9B%C5%A1ovice_%28Srbice%29%2C_%C5%A1kolka_II.jpg

 

Usedlost

Se zdevastovaným přízemím

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/T%C4%9B%C5%A1ovice_%28Srbice%29%2C_domy.jpg/1024px-T%C4%9B%C5%A1ovice_%28Srbice%29%2C_domy.jpg

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Domažlice, s.o.Kdyně

1961 Okres Domažlice

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Srbice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

186

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.6.2022