Kód CZ 19979

Fláje

(Fleyh)

Osady: Louka, Matzdorf, Willersdorf

[Kostel sv.Jana Křtitele] Zdroj 2)

Dřevěný s kasetovými stropy, 1563, při zatopení obce přenesen do Českého Jiřetína. V roce 1995 bylo dokončeno jeho restaurování.

Fláje - základy kostela.JPG

 

Fara

 

 

Památník zaniklé obce Zdroj C)

...

Fláje - pomník.JPG

 

Smírčí kříž Zdroj C)

1690

Zamecek lichtenvald 3.JPG

 

Lovecký zámeček Lichtenwald Zdroj 2)

U obce na vrchu Bradáčov (876 m), 1760. Zámek tvoří komplex budov kolem oválného nádvoří. Lovecký zámeček nechal vystavět tehdejší majitel valdštejnského panství Horní Litvínov–Duchcov hrabě Emanuel Filibert z Valdštejna. Název zámku je složeninou ze jmen dvou šlechtických rodů: Lichtenštejnů a Valdštejnů. Hrabě Valdštejn daroval zámeček své manželce Marii Anně z Lichtenštejna jako svatební dar a jméno Lichtenwald tak mělo symbolicky vyjadřovat spojení obou rodů.

https://www.vyletnik.cz/images/vylet/cesky_jiretin-306.jpg Zámeček Lichtenwald z r. 1760 patřící k obci Český Jiřetín v Krušných horách

 

Přehrada Zdroj C)

Výstavba Flájské přehrady byla dokončena v roce 1963 a je unikátní v tom, že je jedinou pilířovou vodní nádrží v České republice.

 

Flájský plavební kanál Zdroj C)

Fláje Clausnitz, vybudovaný v letech 1624–1629

Floßgraben04.jpg

 

Vodní nádrž Fláje Zdroj C)

postavená v letech 1951–1964

 

Vodopád Zdroj C)

70 m vysoký vytékající z plavebního kanálu

Český Jiřetín - vodopád.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Duchcov, s.o.Duchcov

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

Část Českého Jiřetína

 

Historie obce Zdroj C)

Obec byla zbořena a zaplavena v letech 1956–1960 při výstavbě Flájské přehrady.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346, kdy jsou Fláje uvedeny v seznamu farností míšeňské diecéze. V roce 1398 zakoupil míšeňský markrabě Wilhelm hrad Rýzmburk spolu s městem Duchcovem a se vším příslušenstvím a Fláje byly součástí tohoto panství. Tyto statky patřily k Míšni až do roku 1459, kdy je Jiří z Poděbrad získal zpět. Poté se jejich majitelé střídali až do roku 1523, kdy panství získal Děpolt z Lobkovic. V majetku tohoto rodu zůstaly Fláje až do poloviny 17. století. V roce 1642 se vdova po hraběti Františkovi Josefovi Lobkovicovi Polyxena rozená z Talmberka znovu provdala za hraběte Maximiliana z Valdštejna. Když v roce 1651 Polyxena zemřela, staly se Fláje valdštejnským majetkem a posléze byly začleněny do panství Duchcov-Horní Litvínov. V jeho svazku zůstaly až do roku 1848. Od roku 1850 byly Fláje v okrese Teplice a v roce 1896 byly připojeny k nově zřízenému okresu Duchcov.

Ve 2. polovině 16. století se ve Flájích, stejně jako v okolí, rozšířilo ze Saska protestantství. V roce 1653 si obyvatelé dokonce postavili protestantskou modlitebnu. Ovšem už po roce 1664 zahájil tehdejší majitel panství Jan Bedřich Valdštejn za pomoci mosteckých kapucínů rekatolizaci zdejší oblasti. Kapucíni do Flájí přišli v roce 1667 a postavili zde novou faru. Zůstali v obci do roku 1670, kdy zde byl ustaven nový farář. Původně patřily do farního obvodu ještě vsi Mackov, Nová Ves, Dlouhá Louka a Český Jiřetín, který se v roce 1800 osamostatnil. Od roku 1679 působila ve Flájích farní škola.

Vzhledem k horským lesům se většina obyvatel živila těžbou a zpracováním dřeva. V letech 1624–1629 byl od Flájského potoka do Saska vybudován vodní kanál k plavení dřeva do Saska. Sloužil až do 7. května 1874, kdy bylo dřevo plaveno naposledy. V roce 1898 byla postavena okresní silnice spojující Dlouhou Louku, Novou Ves, Mackov, Fláje a Český Jiřetín. Již v období 1. republiky se Fláje staly oblíbeným letním, ale především zimním turistickým místem. Fláje i příslušné osady obývalo především německé obyvatelstvo. Jedinými Čechy zde byli státní zaměstnanci – celníci a hajný ze státních lesů. Po druhé světové válce byli Němci odsunuti.

V roce 1956 byla obec Fláje převedena z tehdejšího okresu Duchcov do okresu Litvínov. V té době se již připravovala likvidace obce kvůli výstavbě přehrady. V roce 1959 bylo dokončeno vysídlení a zboření obce a od roku 1960 se Fláje staly osadou Českého Jiřetína. V 50. letech bylo v obci zřízeno Střední odborné učiliště lesnické. Učiliště bylo při optimalizaci školství v Ústeckém kraji 1. září 2005 sloučeno s učilištěm v Mostě-Velebudicích.

 

Rok

obyv.

domů

1869

548

97

1927

1099 N

 

1930

487

113

1950

192

100

1961

36

 

1970

39

7

2001

20

3

2011

11

2

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

08975-Fley-1907-Blick auf Fley-Brück & Sohn Kunstverlag.jpg

 

Kód CZ

Louka

(Langewiese)

 

Kód CZ

...

(Matzdorf)

 

Kód CZ

...

(Willersdorf)

 

9 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.4.2018

Předchozí editace: 1.7.2012

Zdroj C)