Kód CZ

Měrunice

(Meronitz)

Kostel sv.Stanislava

Pův.gotický, přestavěn empírově.

 

 

Fara

 

 

Socha sv.Antonína

1887, na soklu s reliéfem

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1765

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Duchcov, s.o.Bílina

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

432 79%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.7.2012