Kód CZ:

Kuks

(Kukus)

Osada:

Kostel Nejsv.Trojice

Špitální, G.B.Alliprandi

 

8 soch blahoslavenství

Na terase před kostelem, M.B.Braun do 1715

 

Sochy andělů Šťastné a Žalostné smrti

Na terase před kostelem, 1718

 

Socha Náboženství

Na terase před kostelem, 1719

 

Socha Herkomana

Proti kostelu na svahu, 1721, Braun

 

Socha Davida

Proti kostelu na svahu, 1729, Braun

 

Socha Miles christianus

1731-2, v zahradě, původně v Betlémě

 

Socha Anděla na oblacích

1731, v zahradě, původně v Betlémě

 

Socha klečícího sv.Jeronýma se lvem

1733, v zahradě, původně v Betlémě

 

Betlém

Soubor soch v lese s biblickými náměty M.B.Braun 1726-29 a 1731-4

 

Stigmatisace sv.Františka

1711 v lese cestou k Betlému

 

Socha poustevníka Onufria

 

Socha odpočívajícícho Jana Křtitele a Máří Magdaleny

 

Jákobova studna

 

Reliéf Vidění sv.Huberta

 

Reliéf Narození Páně

 

Reliéf Příjezd Tří králů

 

12 alegorických soch Ctností a Neřestí

Na terase před špitálem, 1719

 

Socha Podvodu

B.Seeling 1883

 

Socha Pohostinství

V nádvoří špitálu

 

Socha Křesťanského vojína

V nádvoří špitálu

 

Dva obelisky

býv.závodiště, v zahradě

 

Trpaslíci

býv.závodiště, při vstupu do zahrady, zbytky, 1713

 

Socha sedícího Polyfema

Poč.18.stol.

 

Socha čtyř ročních dob

Poč.18.stol.

 

Socha Alegorie svobodných umění

V zahradě Bart.Zwengse 1701

 

Výzdoba kaskád

J.Kohl

 

Špitál

G.B.Alliprandi

 

Hostinec U zlatého slunce

G.B.Alliprandi

 

Hostinec

G.B.Alliprandi

 

Amthaus

G.B.Alliprandi

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dvůr Králové n.L., s.o.Dvůr Králové n.L.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Založeno 1695 hrabětem Fr.A.Šporkem

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

394 78%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.3.2013

3.3.2013