Kód CZ

Bílý Potok

(Weissbach)

Osada: Jizerka

Kostel Nejsv.Trojice

Neorománský 1889-96 J.Neusser

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1767

 

 

Socha Korunování P.Marie

1810

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1857 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Jizerka

(Kleiniser, Wilmhelmshöhe)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012