Kód CZ

Dlouhá Ves

(Langendorf)

Kostel sv.Mikuláše

Kol.1260, upraven kol.1500, přestavěn v 17.stol.upraven 1761.

 

Kaple sv. Anny

Za obcí, socha sv.Anny Samotřetí kol 1500 téměř živ.velikosti, nyní v kostele sv.Mikuláše

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Márnice

Obdélná, torzo pískovcové gotické křtitelnice, pozdně gotická soška sv.Anny, zetlelá 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Havlíčkův Brod

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Založena patrně při kolonizaci kraje řádem německých rytířů v souvislosti s rozvojem dolování stříbra kolem 1260.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

513 73%N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2013