Kód CZ 3776

Heroltice

Zvonička Zdroj C)

Na příhradovém sloupu

Heroltice naves.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U zvoničky

Heroltice naves.jpg

 

Památník Zdroj C)

...

Heroltice pomnik.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres Jihlava

1976 Část Jihlavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Po celá staletí patřila ves pod správu rodu Lichtenburků. Tehdy nesla jméno Hylboltisdorf. Roku 1313 Rajmund z Lichtenburku propůjčil obec za 300 marek placených čtvrtletně synům žida Ratmíra, Jakubovi a Ratmírovi. Mezi lety 1325–1376 spadaly Heroltice pod střítežskou tvrz, v letech 1376–1625 patřily městu Jihlava (konkrétně rodinám Zawoziczi a Schonmalzerovým), poté se vrátily až do roku 1850 do vlastnictví Stříteže. V roce 1590 tu měli dva dvory, v roce 1787 tu stálo 20 stavení a roku 1869 tu žilo 258 obyvatel ve 33 domech a staveních

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (19.1.2018)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.1.2018