Kód CZ

Olešná

Kaple sv.Floriána

1775, barokní osmiboká se stanovou střechou

 

Kaplička 14. sv.pomocníků

Konec 17.stol.

 

Brzdový sloup

s výstražným znamením formanům Konec 18.stol., žulový

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Havlíčkův Brod

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

391 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2013