Kód CZ 16218

Štoky

(Stecken)

Připojeny: Petrovice, Pozovice, Smilov, Studénka

Kostel sv.Jakuba st. Zdroj 2)

Pův.gotický, znovu vystavěn pozdně goticky 1602, vyhořel 1816.

Kostel sv. Jakuba Většího (Štoky) 01.jpg

 

Fara Zdroj 2)

...

 

Starý hřbitov Zdroj C)

s kamennou kašnou

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem kostela, s nápisovými náhrobníky na kostele 1622, 1669, 1821, 1828

Hřbitov ve Štokách.jpg

 

Výklenková kaplička Zdroj C)

Zděná na okraji lesa směrem na Dobronín

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Barokní, 1.pol.18.stol, sokl 1803, před kostelem

Štoky, socha.jpg Štoky, socha.jpg

 

Kamenná soška „Rolandův sloup“ Zdroj C)

...

 

Kamenný kříž Zdroj C)

...

 

Železný kříž Zdroj C)

U kostela

 

Kamenná soška rytíře Rolanda Zdroj C)

Pochází údajně z roku 1500 z Vyskytné, ve dvoře hostince č.p.25, hlava nové po roce 1929

panáček

 

Erb Palmů Zdroj C)

Na zámku

palmové

 

Erb Hohenzollernů Zdroj C)

Na zámku

hohenzollernové

 

Památník padlým Zdroj C)

1914-918, 1938-45

Pomnik.Obetem.1a2.svet.valky.Stoky.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

V napoleonských válkách 1805

 

Památník padlým

Na náměstí

 

KašnaZdroj C)

Kamenná, na hřbitově

 

Kašna Zdroj C)

2010, na náměstí

Kašna (Štoky) 01.jpg

 

Kamenné náhrobníky Zdroj C)

ve zdi kostela

Nápisové náhrobníky 01.jpg

 

Kamenný reliéf kříže Zdroj C)

...

 

Zámek Zdroj 2)

Pozdně barokní, 1760, patrový trojkřídlý. Sídlo JZD

Štoky 05.jpg

 

Dům č.p.1 Zdroj 2)

V severovýchodním rohu náměstí, kol.1810, s podloubím  ve dvoře a klenutým průjezdem

 

Dům č.p.61 Zdroj 2)

Při sev.straně zámku, volně stojící, empírový, kol.1800 s klasicistním patrovým průčelím

Štoky 03.jpg

 

Dům č.p.83 Zdroj C)

Pod zámkem

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Obec pravidelného půdorysu kolem obdélného náměstí s několika klasicistními domy. Zcela zdevastováno modernizacemi, bez malebnosti a upravenosti.

První písemný záznam o obci je z roku 1347, kdy jsou Štoky doloženy jako farní ves.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org (19.1.2018)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  19.1.2018