Kód CZ

Jince

Osada: Běřín

Připojené: Rejkovice, Velcí

Kostel sv.Mikuláše

Poč.18.stol.

 

Fara

 

Kostnice

Barokní

 

Pomník M.Jana Husa

1934 V.Živce

 

Zámek

Přestavěn na pivovar, před 1750

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Hořovice

1961 Okres Příbram

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1070

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Běřín

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.8.2013