Kód CZ

Komárov

Připojené: Kleštěnice

Zámek

Pův. dvoukřídlý, s pozdně gotickými detaily na současné budově školy, postavené na jeho základech.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Hořovice

1961 Okres Beroun

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1364

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.8.2013