Kód CZ

Korno

Kaplička

Korno CZ chapel.JPG

 

Výklenková kaplička

U cesty k Litnímu, trojboká. Nápisy: Směr na Liteň, Vlence: „L.P. 1941 Bože smiluj se nad lidem naším.“ Směr na Korno: „Tato kaple k cti Panny Marie Pomocnici křesťanů, sv. mučedníků Jana a Pavla a svatého Vojtěcha byla postavena L.P. 1771 nákladem Matěje Jirasa, kováře z Korna a Pavla Kozlíka Jirase, zahradníka z Litně. Posvětil ji P. Martin Salač, administrátor liteňský 28. července toho roku. Hospodine, pomiluj ny.“ Směr k Měňanům: „L.P. 1941 Dávná bolest postavila + nová žalost obnovila“.

211 Před Kornem kaplička - upravená.JPG

 

Památník padlým

Nápis: 1914 1918 1928 / Jaroslav Hušák *1882 †1917 Bedřich Hušák *1886 †1918 Emil Čipera *1894 †1915. / Václav Veselý *1899 †1918 František Hájek *1882 †1914. / VĚNUJE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Poznámka: Architektonické provedení pomníku je shodné s pomníkem v Karlštejně.

063 Korno u kapličky pomník.jpg

 

[Tvrz]

Od 14.stol.v horní části obce, 1540 zmíněna jako pustá.

 

 

Hradiště Na Brdláku

 

Usedlost č.p.20

Korno, zemědělský dvůr čp.20.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Beroun

1961 Okres Beroun

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

VPZ

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 221

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.6.2022