Kód CZ

Praskolesy

Kostel sv.Mikuláše

Barokně přestavěn v 17.stol. 

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1751

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Hořovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 994

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.8.2013