Kód CZ

Svatý Jan pod Skalou

Osada: Sedlec

Klášter

U jeskyně sv.Ivana, obnoven poč.16.stol., zrušen 1785

 

[Kostel sv.Jana Křtitele]

Klášterní, zv.Hausenský obnoven poč.16.stol.

 

Kostel Narození sv.Jana Křtitele

Klášterní, na místě staršího Hausenského kostela, C.Lurago 1657 – 1661, zvonice z pův.kostela z 1600 ponechána

 

Fara

 

Kostel P.Marie

Druhá jeskyně upravena 1657

 

Kaple sv.Kříže

1714 vých.od kláštera

 

Kaple sv.Maxmiliána

Na hřbitově s hrobkou, neogotická 1847-9 B.Grueber

 

Sousoší Madonny se sv.Janem Křtitelem a sv.Ivanem

1730

 

Kamenný kříž

1772

 

Památník K.Chmelenského

1906 J.Drahoňovský

 

Obecná škola

1822

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Beroun

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 338

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Sedlec

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.8.2013