Kód CZ

Zdejcina

Boží muka

Beroun, Zdejcina, zatáčka.jpg 

 

Památník padlým

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hořovice, s.o.Beroun

1961 Okres Beroun

1980 Část města Beroun

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Roku 1541 získává královské město Beroun Kdýčinu do svého vlastnictví a v roce 1548 byla nařízením Ferdinanda I. zkonfiskována a převedena přímo pod královskou korunu. Dvůr zpustnul a byl osídlen znovu v roce 1607, kdy bylo povoleno dělníkům z hýskovského hamru, aby si zde postavili domy.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 191

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.6.2022