Kód CZ

Pivoň

(Stockau)

Kostel Zvěstování P.Marie

Klášterní pův.raně gotický, přestavěn barokně 1686, zařízení odvezeno 1951

 

Klášter

Pol.13.stol., zpustošen 1420, přestavěn 1595, obnoven 1733 a 1785 zrušen.

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1743

 

Socha sv.Cyriaka

1747

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Horšovský Týn, s.o. Poběžovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

375 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.8.2013