Kód CZ

Přívozec

Kaplička

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Bl%C3%AD%C5%BEejov%2C_P%C5%99%C3%ADvozec%2C_chapel.jpg/1280px-Bl%C3%AD%C5%BEejov%2C_P%C5%99%C3%ADvozec%2C_chapel.jpg

 

Zámek

Na místě tvrze, 2.pol.18.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_d/5nXFgU.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Horšovský Týn, s.o. Horšovský Týn

1961 Okres Domažlice

2003 Pověřený městský úřad

 Část obce Blížejov

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

326

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.5.2022